Vámosoroszi Község Önkormányzata

Történetünk

A község kb. 900 körül keletkezett.Nevét a korabeli írásmód szerint 1345-ben Uruzy, 1393-ban Orosy alakban írták. Régi ura az Oroszi-nemzetség volt.

A környékbeli településekhez hasonlóan középkori eredetű, első írásos említése egy 1324. évi oklevélből ered, ahol a nevének "vám” előtagjáról tesz említést.

A "vám” szó eredete: a falut kettészelő Tapolnok-patakon átvezető híd használatáért hídvámot szedhettek, vagyis a település vámjogot kapott.

A terület birtokosai a XIV. században a Kölcsei és a Matucsynai családok voltak.

Egy részét 1419-ben a király Báthory Istvánnak és Benedeknek adományozta, a másik részét 1471-ben Kusalyi-Jahsch István kapta meg. 1524-ben az egész falu Drággfy János országbíró kezére kerül, aki maga is részt vett a mohácsi csatában. 1633-ban ismét új gazdái voltak településünknek Bethlen István és Péter személyében. 1810-től gyakran változtak a birtokosok: a Tolnay, a Domahidy, Szenyichey, Gulácsy, Mándy és más családok lakták.

A falu a Rákóczi szabadságharc idején teljesen elpusztult. Harminc év múltán is csak 8-10 kunyhóról szól a krónika. 1810-ben viszont már 321 fő él újra itt, 1819-ben pedig 12 nemes, 44 telkes jobbágyukkal együtt. 1877-ben 484 lakosa van.

A XIX. század második felében a Rédhey grófok, a Fábri, illetve a Luby családok voltak a birtokosok.Ezt követte a Staudinger család 2 tagja.

Staudinger család

Idősebb Staudinger Béla földbirtokos, Vámosoroszi. Esőpusztán született 1872-ben. Családja 1892-ben telepedett le Vámosorosziban. Budapesten kereskedelmi érettségit tett, azután apja mellett gazdálkodott. 1893 óta volt önálló gazda, 1939-ben a birtokának terjedelme 700 katasztrális hold volt. Szatmár-Ugocsa-Bereg vármegye törvényhatósági bizottságának tagja volt. Felesége: Mándy Szeréna.

Ifjabb Staudinger Béla okleveles gazda Budapesten született 1896-ban. A gimnáziumi érettségi után Debrecenben 1923-ban elvégezte a pallagpusztai gazdasági akadémiát. 1923 óta atyja idősebb Staudinger Béla vámosoroszi birtokán gazdálkodott.

1916-1918 között az orosz és az olasz fronton küzdött zászlósi rangban.

Gyermekei: Béla okleveles gazda, Mária férje dr. Busch Viktor minisztériumi osztálytanácsos és József okleveles gazda.

1900-ban 561 lakosa és 99 háza volt.

A község közigazgatásilag 1895. október 1-től 1949. augusztus 30-ig a kisnaményi körjegyzőséghez, 1949. szeptember 1-től 1950. október 30-ig a csaholci körjegyzőséghez tartozott. 1950. november 1-tõl 1970. június 30-ig önálló községi tanácsa van. 1970. július 1-től 1990-ig a Csaholci Községi Közös Tanácshoz tartozott.

A rendszerváltozás után a település ismét önálló. Az 1990-es választások után közigazgatási besorolása: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében független polgármesterrel és független képviselő testülettel rendelkező község.

Vámosoroszi 2013. március 1. napjával a Csaholci Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozik.


A falu jelképei

A falu jelképei: címere és zászlaja.

Címer: A címer pajzs alakú, középen hosszanti irányban kettémetszve, bal felső sarkában a település mezőgazdasági jellegére utalva piros alapon 3 aranyszínű búzakalász, a pajzs alsó sarkában a települést átszelő Tapolnok-patakot jelképező szimbólum ezüst alapon, a pajzs jobb oldalán teljes terjedelemben a Vámosoroszi Református templom előnézetből, mely mint tudjuk a település számára nagy jelentőséggel bír, mivel műemlék.

A templom fekete-fehér rajzolatú, az alap, melyen a templom áll zöld színű, a templom háttere ezüst színű.

A pajzs felett szimmetrikusan ívelt formában található a település neve és az egész pajzsot két oldalról körülöleli egy akantusz levél.

Mindhárom mező motívumai lebegők, középen elhelyezve.

Zászló: A zászlóalap 2:1 arányú, álló formátumú, 100x200 cm-es fehér zászlóselyem, alul aranyrojt díszítéssel. Az önkormányzat címere a zászlóalap felső kétharmad alján - színes megjelenítéssel - a zászlóalap egyik oldalán foglal helyet, mely felett a község neve feketével ívelten jelenik meg. A zászlóalap felső bujtatójában fa merevítés és arany sodrott zsinór van.


Támogatások


Vámosoroszi


Önkormányzat


Kapcsolat

Vámosoroszi Község Önkormányzata

4966 Vámosoroszi, Petőfi utca 17.

Tel.: +36 44 368-810, 06 44 368-539

Fax.: 06 44 368-539

E-mail: vamosoroszi.onk@gmail.comAz oldalon található tartalom Vámosoroszi Község Önkormányzata tulajdonát képezi. | webDesign